Joanna Sokołowska-Gwizdka - Oferta dla wydawnictw - Maj 2002

„Tyszkiewiczowie. Od Landwarowa do Los Angeles”

Opowieść o czterech pokoleniach rodziny Tyszkiewiczów z Litwy, od poł. XIX do końca XX w. Zwyczaje i obyczaje, polskie i rodzinne tradycje, indywidualność i osobowość poszczególnych członków rodu, a wszystko to pokazane na tle zmiennych losów Polski i jej historycznych zawirowań. W pozornie spokojnym i uregulowanym życiu wielkiego majątku, toczącym się ustalonym rytmem, od świąt do świąt, od sezonu letniego do sezonu letniego, jest miejsce na przechowywanie wartości i przekazanie ich następnym pokoleniom. Pomimo utraty majątku, represji, emigracji, przebywania w obcym otoczeniu kulturowym i pod różnymi szerokościami geograficznymi wartości te są tym, co pozwala zachować tożsamość narodową i kulturowe dziedzictwo. Obraz napisany barwnym, anegdotycznym językiem, udokumentowany szerokim materiałem źródłowym, zilustrowany licznymi fotografiami, może być interesującą lekturą dla każdego czytelnika. Książka opiera się głównie na niepublikowanych źródłach rękopiśmiennych, archiwaliach oraz materiałach zebranych w wyniku podróży po Polsce, Litwie i USA.

Fragment tekstu 
 

„Co otrzymałam od Boga i ludzi. Wspomnienie o Helenie Modrzejewskiej”

Krótka opowieść o aktorce, na podstawie listów, wspomnień i współczesnej literatury pamiętnikarskiej. Barwnie i anegdotycznie przybliżony rys biograficzny uwypuklający płynną granicę między realnym życiem, a światem teatralnym, między własną osobowością aktorki, a odtwarzanymi przez nią postaciami. Wspomnienie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odegrała literatura w poszukiwaniu baśniowej realizacji marzeń.

Opowieść bogato ilustrowana reprodukcjami z kolekcji portretów Heleny Modrzejewskiej oraz niepublikowanymi fotografiami. Polska i angielska wersja językowa.

Portrety Heleny Modrzejewskiej autorstwa Katarzyny Kurmanowicz  

„Teatr Potockich z Łańcuta”

Przepiękny miniaturowy Teatrzyk zbudowany niegdyś przez Marszałkową Lubomirską w Łańcucie jest pretekstem do krótkiego szkicu życia kulturalnego wielkiej magnackiej ordynacji. Potoccy pełnili funkcje państwowe, byli też skoligaceni z wieloma utytułowanymi rodami europejskimi. Przyjazdy do Łańcuta koronowanych głów nie należały do rzadkości, a szczególnie za ostatniego ordynata Alfreda, którego brat Jerzy był ambasadorem Polski w USA. Scena teatralna była więc odbiciem wydarzeń pałacowych, przyjazdów gości, rozmów o Polsce i polityce, służyła wychowaniu dzieci, obchodom rocznic, czy po prostu zabawie. Bardzo dobrze zachowane kostiumy i dekoracje teatralne ilustrują zamkowe życie Teatrzyku Księżnej Marszałkowej.

 

„Kartki z Kalifornii”

Zbiór krótkich reportaży poświęconych miejscom, które mają różne powiązania: literackie, muzyczne, artystyczne, historyczne, etnograficzne, filozoficzne. Swoista podróż po Kalifornii ścieżkami wyznaczonymi przez kulturę w zetknięciu z bogactwem i ogromem natury. Reportaże ilustrują artystyczne fotografie.

Zdjęcia Jacek Gwizdka
 

„Powroty i tęsknoty” – kilka słów o życiu artystycznym polonii kanadyjskiej

Zbiór recenzji, rozmów, refleksji z bogatego życia kulturalnego w Toronto. Ciągłe przyjazdy polskich artystów oraz liczne inicjatywy polonii powodują zacieranie się granicy między kulturą polską w Polsce, a kulturą poza jej granicami. W zbiorze znajdują się m.in. teksty: ”Marian Hemar. Powroty i tęsknoty”, „Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Nagrody Fundacji im. Turzańskich za wkład w tworzenie polskiej kultury”, ”Patrzę tylko przed siebie. Rozmowa z Ireną Kwiatkowską”, ”Co słychać Kolego Kierowniku?” i „Prawdziwa cnota krytyk się nie boi” - rozmowy z Jackiem Fedorowiczem”, „Przetańczyć całą noc. Refleksje po koncercie ‘Viva Carnival’ Celebrity Symphony Orchestra pod dyrekcją Andrzeja Rozbickiego”, „Zmienna Kayah”, „Słowem i pędzlem”, „Pośród kufrów życia. O wieczorze z Heleną Modrzejewską”, „Ja jestem Jan Kiepura. W setną rocznicę urodzin artysty”, ”Adam Makowicz w Montreal Bistro”, „Krakowski sarmata. Spotkanie z poetą Krzysztofem Koehlerem”, ”Współczesne brzmienie słowiańskiej liryki. Michael Newnham i koncert w Glenn Gould Studio”.

Wersja do wydrukowania

Powrót do strony głównej    Kontakt: publishing@jsokolowska.com